Adatkezelési Szabályzat

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a honlapon kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: E. N. D. Katolikus Házastársi Mozgalom Egyesület (továbbiakban: E.N.D.)
2600 Vác, Molnár utca 6.
Az adatkezelő neve: Fülöp Győző.
Az adatkezelő elérhetősége: Fulop.Gyozo@f-consulting.hu

Az adatfeldolgozó (tárhely) címe: Fcs Group Kft
2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 49.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő által nyilvántartott, honlaphoz tartozó adatok adatkezelését nem végzi, az adatokhoz való hozzáférést illetéktelenektől védi.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, akik az E.N.D. mozgalomhoz tartoznak.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott szükséges adatok: Név, Elérhetőség (e-mail).

Az adatgyűjtés célja: hírek és információk biztosítása a regisztrált felhasznók részére.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: az E.N.D. által kijelölt adminisztrátorok.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az E.N.D. tagság végéig szólonak, melyet a regisztrált felhasználó bármikor kezdeményezhet. A regisztrált felhasználó a törlési igényével a szektor felelőséhez fordulhat.

A regisztrált felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a honlap oldalára belépve megtekintheti, módosíthatja saját adatait.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 munkanapon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/ ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)